Kaupunginhallitus päätti koronavirustilanteesta johtuvista henkilöstötoimenpiteistä

Tänään illalla (23.3.2020) kokoontunut Salon kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kahdesta henkilöstöä koskevasta toimenpiteestä koronavirustilanteeseen liittyen.

Palkanmaksun keskeytys

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavien palvelujen ja yksiköiden toiminnan sulkemisen ja/tai supistamisen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen ja aluehallintoviraston sekä valtioneuvoston antamien määräysten johdosta: kansalaisopisto, musiikkiopisto, museot, kirjastot, kirjastoautot, uimahalli ja muut urheilutilat, nuorisotilat, liikuntapalvelut, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Lisäksi koulujen osittaisesta sulkemisesta johtuen koulunkäynninohjauksen sekä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen toimintaa supistetaan.

Näiden yksiköiden henkilökuntaan kuuluvien työvelvollisuus päättyy tiistaina ja palkanmaksu työsopimuslain (2 luku 12 §:n 2 momentti mukaisesti) 14 vuorokauden kuluttua siitä. Mikäli kouluja suljetaan tilanteen edetessä myöhemmin, työvelvollisuuden päättyminen alkaa välittömästi sulkemisesta. Työvelvollisuuden päättyminen lasketaan alkavan keskiviikosta 25.3. lähtien. Palkanmaksun keskeytys ei tarkoita irtisanomista.

Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä (kunnallisen yhteistoimintalain 4 §:n 1 momentin 4)-kohdan mukainen yhteistoimintamenettely).
Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu se osa henkilöstöstä, johon ei voida soveltaa työvelvollisuuden päättymistä ja palkanmaksun keskeyttämistä tai joka ei toimi niissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtävissä, jotka koronavirustilanteen vuoksi on hoidettava. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on arvioida välttämättömien palvelujen tarve ja turvata kriittisten palvelujen resursointi ja lomauttaa se henkilöstö, joille kriittisten ja välttämättömien palvelujen tuottamiseen koronaviruksen aiheuttaman tilanteen aikana ei voida tarjota omaa tai korvaavaa työtä.

Yhteistoimintamenettely voidaan aloittaa aikaisintaan ensi maanantaina 30.3.2020. Tämän jälkeen pidettävässä ensimmäisessä kokouksessa sovitaan neuvottelujen yksityiskohdista kuten aikataulusta. Yt-neuvottelut tulevat koskemaan vain lomautusta, ei irtisanomisia.

Näiden kahden toimenpiteen valmistelun rinnalla selvitetään henkilöstön tilapäistä siirtoa muihin tehtäviin ja tilanteita, joissa joko työvelvollisuuden päättymisen tai lomautuksen vuoksi töistä poissa oleva henkilö on mahdollista kutsua takaisin töihin.

Julkaistu: 23.3.2020 19:47, Salon kaupunki

Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.