Kokoomus

Kokoomuksesta

100 + 100 vuotta kokoomusta

Vuonna 1918 perustettu Kansallinen Kokoomuspuolue otti tehtäväkseen tuoda yhteen eri kansanosat rakentamaan yhteistä Suomea.

Alusta asti kokoomuksen politiikan johtavina periaatteina ovat olleet muun muassa sovinnollisen kansalaishengen edistäminen, vähäväkisten kansanosien tukeminen, koulusivistyksen tarjoaminen kaikille, sukupuolten tasa-arvo, työn kunnioitus sekä oikeusvaltio ja kaikkien luottamusta nauttiva puolueeton järjestysvalta.

Kokoomus rakentaa Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet ovat kunniassa. Kokoomus ja sen aate ovat osa demokraattisten maiden keskustaoikeistolaisten puolueiden muodostamaa yhteisöä ja moninaista arvoperintöä. Se jakaa samat yhteiset vapauden ja demokratian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmisten, yhteiskuntien ja luonnon hyväksi.

Seuraavat 100 vuotta

Uskomme ihmiseen yksilönä, joka haluaa tehdä hyvää ja toimia yhdessä toisten ihmisten kanssa parantaakseen elinolosuhteitaan ja rakentaakseen maailmasta paremman kaikille.

Lähtökohtamme on vastuuta kantava, sivistynyt ja toisten oikeuksia kunnioittava ihminen.

Lähtökohtamme on vastuuta kantava, sivistynyt ja toisten oikeuksia kunnioittava ihminen. Vapaassa yhteiskunnassa jokainen saa olla oma itsensä ja tehdä omista lähtökohdistaan itseään koskevat valinnat. Kukin on itse paras määrittelemään omalta kohdaltaan, millainen on hyvä ja mielekäs elämä. Reilu yhteiskunta palkitsee ja kannustaa toimimaan oikein ja vastuullisesti. Ahkeruudella ja itseään kehittämällä on voitava menestyä. Samalla on pidettävä huoli siitä, että ihmisarvoisen elämän lähtökohdat turvataan jokaiselle.

Kokoomus juhlii vuonna 2018 100-vuotista taivaltaan. Siinä missä ensimmäisten sadan vuoden juhliminen on merkityksellistä, niin on seuraavankin sadan vuoden. Suhtautumisemme tulevaisuuteen on myönteinen, utelias ja ennakkoluuloton. Haluamme tarttua ihmisen sivistyksellisen, henkisen ja teknologisen kehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tulevaisuus luodaan asennoitumalla siihen jo nykyhetkessä.

Brändi- ja yhteiskuntalupauksemme

Kokoomus on rohkea, yhteiskuntaa vastuullisesti uudistava voima. Olemme avoimesti eurooppalaisia ja kansainvälisiä! Kokoomuksen kautta sinulla on aito mahdollisuus päästä vaikuttamaan oma ympäristöäsi ja kanssaihmisiä koskeviin asioihin.

Teemme asioita ilolla ja yhdessä, myös muita kuunnellen. Kokoomus on olemassa turvatakseen isänmaan, länsimaisiin arvoihin ja vastuulliseen markkinatalouteen pohjautuvan hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen ja tulevaisuuden.

Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.