Aloite lautakuntien varajäsenten mahdollisuudesta olla läsnä lautakunnan kokouksissa

TIEDOTE
21.5.2018

Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö hyväksyi kevätkokouksessaan 17.5.2018 aloitteen, joka kannustaa avoimen ja demokraattisen keskustelukulttuurin lisäämiseen päätöksenteossa.

Aloite lautakuntien varajäsenten mahdollisuudesta olla läsnä lautakunnan kokouksissa

Salon kaupungin lautakuntien tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistensa palvelualueiden toimintaa ja vastata palvelualueiden tuloksellisesta järjestämisestä sekä seurata ja arvioida palvelujen vaikuttavuutta. Lautakunnan varajäsentä, hänen toimiessaan varsinaisen jäsenen sijaisena, sitoo sama poliittinen ja eettinen vastuu sekä virkavastuu kuin lautakunnan jäsentäkin. Varajäsenen mahdollisuus toimia näiden vastuiden mukaan ja pyrkiä sijaisena hyvään päätöksentekoon on vaikeaa ilman riittävää taustatietoa lautakunnan käsittelemistä ajankohtaisista asioista.

Lautakunnilla on oikeus päättää läsnäolo-oikeudesta kokouksissaan. Mikäli varajäsenen olisi mahdollista halutessaan seurata kokouksissa esityksiä, puheenvuoroja ja asioiden edistymistä muulloinkin kuin sijaisena toimiessaan, hänen olisi mahdollista lisätä laaja-alaisesti tietojaan palvelualueesta, tutustua lautakunnan toimintakulttuuriin ja sitoutua palvelualueen kehittämistyöhön lautakunnan linjausten mukaisesti.

Aloitteen hyväksyminen lautakunnissa mahdollistaisi varajäsenten läsnäolo-oikeuden Salon kaupungin lautakuntien kokouksissa. Varajäsenen paikallaolo ei sisältäisi puheoikeutta eikä äänioikeutta. Paikallaolosta ei maksettaisi kokouspalkkiota eikä kulukorvausta.

Lisätiedot:
Sanna Lundström
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
041-502 4762
sanna.lundstrom@salo.fi

Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.