Nilla Kosonen – 691

Olen 36-vuotias perheenäiti ja yrittäjä Salosta. Perheeseeni kuuluu mieheni, kolme tytärtä ja 2 koiraa. Ammatiltani olen terveydenhoitaja, tällä hetkellä toimin yrittäjänä omassa kotisairaanhoitoa tuottavassa yrityksessä. Luottamustehtävä Salon sosiaali-ja terveyslautakunnassa on erityisen tärkeä kanava päästä vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin eli toimivaan terveydenhuoltoon.

Olen ehdolla tammikuun aluevaaleissa, koska mielestäni asioiden hoitamisen tulisi lähteä siitä, mikä aidosti parantaa kuntalaisien arkea. Haluan toiminnallani olla parantamassa palveluiden laatua, saatavuutta ja ammattitaitoisen työvoiman hankintaa.

Kaikkia meitä huolestuttaa hoitohenkilökunnan jaksaminen, tähän on tultava toimivia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja, kuten palkkatason ja työolojen parantaminen.

Julkiset palvelut ovat tulevalla hyvinvointialueellamme vahvassa roolissa, mutta tarvitsemme myös vahvaksi tueksi yksityisiä palveluntuottajia ja kolmatta sektoria.

Ennaltaehkäisevän hoidon tärkeyttä ei tule vähätellä, vaan siihen tulee panostaa entistä enemmän.

Taloutta tulee hoitaa vastuullisesti ja rahaa tulee olla tarpeeksi hyvän hoidon takaamiseksi.

Uuden hyvinvointialueen kehittäminen vaatii monenlaista osaamista, kunhan kaikilla on sama päämäärä: sujuvaa ja oikea-aikaista palvelua kaikille.

Nilla Kosonen

Ehdokkaan yhteystiedot: facebook.com/Nilla Kosonen

Jaa tämä sivu