Jyrki Sjöholm – 720

Jyrki Sjöholm, kuuskymppinen nuori mies!

– Kasvatustieteen maisteri KM, opettaja, yrittäjä ja hallitusammattilainen
– Kokemusta yritysten hallinnosta sekä julkishallinnosta esittelijänä ja johtajana
– Yrittäjän ammattitutkinto AT ja Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ
– Harrastuksina liikunta, musisointi, metsästys, kalastus ja yhdistystoiminta.
Ystävät ovat sanoneet minusta: luotettava, sosiaalinen, helposti lähestyttävä ja tarkka.

Olen ehdokkaana tulevissa aluevaaleissa, koska meneillään oleva aluehallintouudistus on kuluvan vuosituhannen suurin kehityshanke suomalaisessa hallinnossa. Perustettavilla hyvinvointialueilla päätetään meitä jokaista koskevista asioista. On erittäin tärkeää, että hyvinvointialueiden rakentamisessa on mukana ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet sekä ihmisten saamista hyvistä palveluista että niiden rahoittamisesta.

Meidän täytyy
Luoda kustannustehokkaita toimintarakenteita ja -tapoja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi.
Tuottaa palvelut yhteistyössä hyvinvointialueen, yrittäjien, yritysten ja alan järjestöjen kanssa.
Tehdä yhteistyötä alueen edunvalvonnan hyväksi.

Uudistustyötä ei kannata yrittää tehdä yksin. Porukalla päästään aina parempaan tulokseen kuin yksin puurtamalla.

Jyrki Sjöholm

Ehdokkaan yhteystiedot:
jyrki.sjoholm@tyomaa.fi
Puh. 0400 533 854
facebook.com/Jyrki.Sjoholm

Jaa tämä sivu