Jyrki Hakkarainen – 674

Olen lakitoimistoyrittäjä ja yrittäjäjärjestöaktiivi Kiskosta. Olen entinen kunnanjohtaja ja kuntajohtamisen konsultti. Olen julkisen johtamisen ja muutosjohtamisen ammattilainen. Toimin Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtajana ja Suomen yrittäjien varapuheenjohtajana.

Asiakas edellä
Hyvinvointialueita johdetaan keskitetysti, joten johtamisessa on minimoitava byrokratia. Kädet tarvitaan asiakastyöhön ei hallintoon. Asiakkaiden palveleminen laadukkaasti ja tehokkaasti on oltava koko toiminnan keskiössä. Hoitoon tulee päästä välittömästi ja jonottamatta.

Yritykset mukaan palvelutuotantoon
Julkinen palvelutuotanto on monopoli, eikä se voi nykyisellä johtamismallilla toimia taloudellisesti tehokkaasti. Vain markkinaehtoinen palvelu voi toimia kustannustehokkaasti. Yritykset tarvitaan osaksi palvelutuotantoa ja etenkin sparraamaan julkisen palvelutuotannon laatua ja kustannustehokkuutta. Tarvitaan yhtenäinen kustannuslaskennan malli. Uudet palveluinnovaatiot syntyvät yksityisellä sektorilla.

Henkilöstön saatavuus ja työilo turvattava
Julkinen johtaminen tulee uudistaa henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Professioiden valta poistettava. Työntekijöiden tulee päästä vaikuttamaan työnsä sisältöön ja tekemään koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä. Turha byrokratia ja raportointi poistettava. ICT järjestelmät yhtenäistettävä, tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi.

Jyrki Hakkarainen

Ehdokkaan yhteystiedot: facebook.com/jyrki.hakkarainen.1

Jaa tämä sivu