Järkevät koulupäätökset vaativat monipuolista tarkastelua

Oman koulun merkitys on kylälle tai kaupunginosalle suuri. Salossa pohditaan aiheesta millä tavoin palveluverkkoa mukautetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävälle tasolle. Virkamiesten ja työryhmien valitsema linja on kuitenkin ollut hyvin yksipuolinen. Kyseessä on seiniin keskittyvä visio, joka ei huomioi riittävästi Salon maantieteellistä kokoa.

Kokoomus etsii ratkaisua, jossa huomioidaan koko kaupungin elinvoimaisuus. Taloustutkimuksen tutkimuksessa salolaiset pitävät merkittävimpänä tekijänä sitä, että koululaisten matka-ajat pysyvät maltillisina. Parhaana oppimisympäristönä nähdään lähikoulut kohtuullisine oppilasmäärineen. Kaupunkia tulisikin mielestämme kehittää kuntalaisten näkemyksiä kuunnellen.

Kokoomus panostaa jatkossakin sivistykseen. Pidämme tärkeänä, että opetuksen määrästä ei tingitä. Kaupungin keskustassakin tulee olla alakoulu, eikä muita vanhan Salon kaupungin alueen kouluja tule paisutella kolmenkymmenen oppilaan ryhmäkoilla. Haluamme myös, että musiikkiluokat säilyvät kaupungin kaikkien oppilaiden saavutettavissa.

Koulujen lakkautukset ovat ylipäätään kiistanalainen säästökohde. AVI:n ylitarkastaja Kari Lehtola toteaa, että mikäli toteutettuihin koulujen lakkautuksiin liittyneet ennakkolaskelmat olisivat toteutuneet kunnissa, niin säästöjä pitäisi tulla 800 milj. euroa vuosittain. Suunta on kuitenkin ollut päinvastainen ja kulut ovat nousseet. Valitettavasti selittäviä tekijöitä ei ole tutkittu. Näyttäisi kuitenkin siltä, että lasten ja nuorten huonovointisuudesta on tullut huomattava lisälasku kuntien maksettavaksi.

Melko kevyesti heitetään väite, että sopeuttamiseen liittyviä päätöksiä ei pystytä tekemään tai ei ole tehty. 50 vuotta sitten alueella toimi n. 95 koulua. Tällä hetkellä Salossa toimii 25 alakoulua. Onko kukaan pysähtynyt ja keskittynyt kaupungin alueelliseen vetovoimaan sekä sen merkitykseen tulevaisuudessa? Nykyisen Salon aikanakin on 10 vuoden aikana lakkautettu Laurin koulu, Mussaaren koulu, Nurkkilan koulu, Karjaskylän koulu ja Rekijoen koulu. Lisäksi Kuusjoella kolme koulua yhdistettiin liitosvaiheessa. Tällä tahdilla viimeisestäkin koulusta sammuu valot 50 vuoden kuluttua.

Lakkautusesitykset valmistellaan usein aivan liian yksipuoleisesti. Laskelmat ontuvat ja päättäjille annetaan kuva, että esitelty keino on ainut mahdollisuus “pelastaa tilanne”. Kaupungin talous ei ole tällä hetkellä kestävällä pohjalla ja ratkaisuja tarvitaan. Pöydälle tarvitaan taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäviä vaihtoehtoja, jotka ottavat paremmin huomioon koko Salon elinvoimaisuuden. Kokoomus tulee esittämään oman vaihtoehtonsa poliittisessa käsittelyssä.

Viime aikoina on esitetty erittäin vaarallinen kuva siitä, että Salon kaupungilla ei olisi edellytyksiä huolehtia sekä lapsista että vanhuksista tulevaisuudessa. Tämä pelottelu on täysin edesvastuutonta ja vahingollista kaupungin imagolle. Haasteita on olemassa, mutta ne ovat voitettavissa määrätietoisella kehittämisellä. Luottamuksemme virkamiesvalmisteluun on heikentynyt viime aikojen ”esitysten” perusteella. Palveluja järjestetään kuntalaisille!

Mika Kortelainen  kunnallisjärjestön puheenjohtaja (kok.)
Anu Aaltonen  kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja (kok.)
Arttu Karhulahti  valtuustoryhmän puheenjohtaja (kok.)
Anna-Leena Yli-Jama  valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (kok.)
Elina Suonio-Peltosalo  kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (kok.)
Juhani Nummentalo  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok.)
Sanna Lundström  kaupunginvaltuutettu (kok.)

julkaistu Salon Seudun Sanomissa 10.2.2020

Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.