Salon kokoomus edellyttää toimia sisäilman parantamiseen

Julkilausuma 6.11.2017

Salon kokoomus edellyttää toimia sisäilman parantamiseen. Edellytämme, että ilmanvaihdon osalta lähtökohtana on oltava, että valmistajien koneellisesta ilmanvaihdosta antamia ohjeita on noudatettava, eikä koneellista ilmanvaihtoa kokonaan suljeta, ellei sille ole joku pakottava syy. Emme hyväksy kaupunginhallitukselle esitettyjä säästöjä siltä osin, kun niissä on leikattu asianmukaisen ilmanvaihdon käyttämisestä koituvia lämmityskuluja.

Tulemme talousarviossa edellyttämään myös muita toimenpiteitä, joilla turvataan lasten ja nuorten oppimisympäristön terveellisyys – mm. säännöllisten opetushallituksen hyväksymien oppilaiden terveydentilaa mittaavien terveyskyselyjen laatimista Salon alueen kouluissa, jotta mahdollisiin ongelmiin päästään ajoissa tarttumaan. Samoin edellytämme ensiapuna, että kaupungin sisäilmatyöryhmälle annetaan ryhmän tarvitsema aika työnsä tekemiseen. Edellytämme myös, että kaupunki reagoi havaittuihin sisäilmaongelmiin avoimesti tiedottamalla sekä korjaa havaitut ongelmat ripeästi. Kuitenkin niin, että vähintään kuusinumeroisille korjaussummille haetaan erikseen luottamushenkilöiden hyväksyntä, jotta voidaan arvioida toimen järkevyyttä suhteessa muihin vaihtoehtoihin.

Sisäilmasta ei säästetä. Sisäilmaan pitää entisestään panostaa esimerkiksi hankkimalla ilmanvaihtokoneisiin lisälaitteita, joilla ilmanvaihdon tehoa voidaan säätää pienemmälle esimerkiksi yöaikaan. Terveellisiin tiloihin panostaminen ei pitäisi olla arvovalinta vaan itsestäänselvyys.

Lisätietoja:
Sanna Lundström, Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Arttu Karhulahti, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Kokoomus
Annika Viitanen, opetuslautakunnan puheenjohtaja, Kokoomus

 

Sanna Lundström
Annika Viitanen
Arttu Karhulahti