Julkilausuma kielten opetuksen lisäämiseksi Salossa

Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry kokoontui eilen su 4.2 hallituksen kokoukseen, jossa päätimme antaa alla olevan julkilausuman kielten opetuksen lisäämiseksi Salossa. Myös valtuustoryhmämme yhtyi kunnallisjärjestön näkemykseen ja tulee jättämään tänään valtuuston kokouksessa saman sisältöisen aloitteen käsiteltäväksi.

JULKILAUSUMA:

“On hienoa, että niin suomalaisessa kaupungissa kuin Salo on ruotsinkielinen koulu.” uutisoi Yle Turku perjantaina 2.2. Olemme samaa mieltä. Kaksikielisessä maassa oikeus käydä kouluaan äidinkielellään on tärkeää.
Kielitaidon merkitys korostuu maailmassa koko ajan. Monipuolinen kielitaito on perusedellytys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Siksi edellytämme, että Salon kaupungin tulee jatkossa panostaa entistä enemmän vieraitten kielten opetukseen.
Tällä hetkellä Salon perusopetuksessa opiskellaan vähintään kahta kieltä äidinkielen lisäksi. Ensimmäinen vieras kieli aloitetaan viimeistään 3. luokalla ja toinen kieli viimeistään 6. luokalla. Toisen näistä on oltava toinen kotimainen kieli.

Kunnat voivat myös vapaaehtoisesti aloittaa vieraan kielen opetuksen vaikkapa jo ensimmäisellä luokalla sekä tarjota valinnaisena ns. a2 kieltä, joka on tyypillisesti 4- 5 luokalla alkava vieras kieli. Kunnilla on valta itse päättää opetettavat kielet ja niiden aloitusajankohta. Arvioiden mukaan vuonna 2017 jo noin viidesosassa Suomen kunnista opiskeltiin ensimmäistä vierasta kieltä ensimmäiseltä luokalta alkaen ja noin neljäsosa viidennen luokan oppilaista opiskeli valinnaisena opintona jotain kieltä.

Salon Kokoomus edellyttää, että Salon kaupunki ryhtyy tarjoamaan nykyistä laajempaa kielten opetusta lapsille. Toivomme, että kaupunki selvittää sekä mahdollisuuden aloittaa vieraan kielen opetus jo ensimmäisiltä luokilta että tarjota valinnaisena opintona a2 kieltä.

Pidämme kielten opetuksen laajentamista välttämättömänä, jotta salolaiset lapset saavat yhtäläiset mahdollisuudet muiden suomalaisten lasten kanssa kartuttaa kielitaitoaan.

Sanna Lundström Kokoomuksen Salon kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot:

Sanna Lundström, Kokoomuksen Salon kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Arttu Karhulahti, Kokoomuksen Salon valtuustoryhmä